ZHONGXING-6B

ZHONGXING LIU B WEIXING
NORAD: 31800  
Launch Date: 05.07.2007 12:08:00Vehicle: Chang Zheng 3B 

 • Headlines and external links regarding ZHONGXING-6B: Sat-ND Catalogue Search
 • Epoch DateLongitudeInclinationDriftAltitude
  30.12.2017 18:58:43115.5E0.0 35797 km
  08.12.2017 06:06:40115.5E0.0 35770 km
  01.12.2017 07:59:40115.6E0.0 35777 km
  27.11.2017 10:52:29115.6E0.0 35790 km
  18.11.2017 03:49:55115.5E0.0 35770 km
  11.11.2017 14:16:40115.6E0.0 35800 km
  05.11.2017 19:35:43115.5E0.0 35802 km
  30.10.2017 15:10:53115.6E0.0 35802 km
  21.10.2017 18:06:28115.5E0.0 35802 km
  15.10.2017 13:37:43115.6E0.0 35795 km
  13.10.2017 13:31:43115.6E0.0 35794 km
  07.10.2017 03:40:07115.5E0.0 35773 km
  01.10.2017 09:53:43115.6E0.0 35782 km
  24.09.2017 11:28:46115.6E0.0 35788 km
  17.09.2017 03:39:00115.5E0.0 35774 km
  03.09.2017 03:47:10115.5E0.0 35773 km
  31.08.2017 06:29:43115.5E0.0 35775 km
  19.08.2017 19:26:40115.5E0.0 35795 km
  17.08.2017 09:52:43115.5E0.0 35782 km
  12.08.2017 10:44:43115.6E0.0 35785 km
  11.08.2017 13:56:50115.6E0.0 35794 km
  08.08.2017 00:36:43115.5E0.0 35782 km
  06.08.2017 03:53:38115.5E0.0 35775 km

  Automatically compiled. Data may be inaccurate and/or inconsistent. Do not use to operate your satellite :-)