ZHONGXING-6B

ZHONGXING LIU B WEIXING
NORAD: 31800  
Launch Date: 05.07.2007 12:08:00Vehicle: Chang Zheng 3B 

 • Headlines and external links regarding ZHONGXING-6B: Sat-ND Catalogue Search
 • Epoch DateLongitudeInclinationDriftAltitude
  17.08.2018 03:45:26115.5E0.0 35775 km
  21.07.2018 13:43:43115.5E0.0 35796 km
  29.06.2018 04:47:16115.5E0.0 35773 km
  27.05.2018 11:18:10115.5E0.0 35789 km
  11.05.2018 14:47:06115.5E0.0 35796 km
  05.05.2018 13:35:43115.5E0.0 35794 km
  28.04.2018 00:40:38115.4E0.0 35777 km
  21.04.2018 13:48:29115.5E0.0 35797 km
  07.04.2018 13:55:43115.5E0.0 35795 km
  24.03.2018 20:54:51115.5E0.0 35789 km
  16.03.2018 19:05:49115.4E0.0 35793 km
  07.03.2018 13:45:40115.5E0.0 35795 km
  24.02.2018 08:09:40115.5E0.0 35782 km

  Automatically compiled. Data may be inaccurate and/or inconsistent. Do not use to operate your satellite :-)