TONGXIN JISHU SHIYAN 2

TONXING JISHU SHIYAN 2, TJS-2
NORAD: 41911  
Launch Date: 05.01.2017 15:18:04Vehicle: Chang Zheng 3B 

 • Headlines and external links regarding TONGXIN JISHU SHIYAN 2: Sat-ND Catalogue Search
 • Epoch DateLongitudeInclinationDriftAltitude
  18.11.2017 11:15:43107.5E0.4 35776 km
  11.11.2017 07:47:40107.5E0.4 35783 km
  05.11.2017 07:29:43107.5E0.4 35783 km
  30.10.2017 15:06:55107.6E0.4 35780 km
  21.10.2017 07:32:30107.4E0.4 35782 km
  15.10.2017 13:37:43107.5E0.4 35782 km
  13.10.2017 22:01:58107.5E0.4 35791 km
  07.10.2017 10:44:44107.5E0.4 35781 km
  01.10.2017 21:03:47107.5E0.5 35787 km
  24.09.2017 14:16:13107.5E0.5 35781 km
  17.09.2017 04:12:23107.5E0.5 35790 km
  02.09.2017 23:20:35107.5E0.5 35792 km
  30.08.2017 21:58:46107.5E0.5 35790 km
  18.08.2017 16:54:40107.4E0.5 35788 km
  17.08.2017 19:03:13107.4E0.5 35790 km
  12.08.2017 13:28:43107.5E0.6 35784 km
  11.08.2017 15:02:16107.5E0.6 35785 km
  08.08.2017 05:55:43107.5E0.6 35786 km
  06.08.2017 06:35:40107.6E0.6 35785 km
  20.06.2017 20:49:43107.5E0.7 35789 km

  Automatically compiled. Data may be inaccurate and/or inconsistent. Do not use to operate your satellite :-)