TONGXIN JISHU SHIYAN 2

TONXING JISHU SHIYAN 2, TJS-2, HUOYAN-1
NORAD: 41911  
Launch Date: 05.01.2017 15:18:04Vehicle: Chang Zheng 3B 

 • Headlines and external links regarding TONGXIN JISHU SHIYAN 2: Sat-ND Catalogue Search
 • Epoch DateLongitudeInclinationDriftAltitude
  07.04.2018 14:45:33107.4E0.0 35787 km
  24.03.2018 04:33:40107.5E0.1 35786 km
  16.03.2018 22:50:39107.5E0.1 35788 km
  07.03.2018 13:09:06107.5E0.1 35786 km
  22.02.2018 22:50:34107.5E0.1 35793 km
  10.02.2018 20:44:22107.6E0.2 35793 km
  03.02.2018 17:33:40107.5E0.2 35789 km
  28.01.2018 08:47:40107.6E0.2 35781 km
  14.01.2018 21:07:43107.5E0.2 35791 km
  30.12.2017 20:41:40107.6E0.3 35792 km
  08.12.2017 21:41:29107.6E0.3 35795 km
  01.12.2017 19:04:37107.5E0.3 35789 km
  27.11.2017 00:05:43107.5E0.3 35796 km
  18.11.2017 11:15:43107.5E0.4 35776 km
  11.11.2017 07:47:40107.5E0.4 35783 km
  05.11.2017 07:29:43107.5E0.4 35783 km
  30.10.2017 15:06:55107.6E0.4 35780 km
  21.10.2017 07:32:30107.4E0.4 35782 km
  15.10.2017 13:37:43107.5E0.4 35782 km
  13.10.2017 22:01:58107.5E0.4 35791 km

  Automatically compiled. Data may be inaccurate and/or inconsistent. Do not use to operate your satellite :-)